summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gems/bundled_gems
AgeCommit message (Expand)Author
42 hoursAdjust columns in gems/bundled_gems [ci skip]Nobuyoshi Nakada
44 hoursBundle unreleased debugNobuyoshi Nakada
4 daysBundle unreleased RBS (#6228)Soutaro Matsumoto
4 daysUpdate bundled gems list at 2022-08-10git
2022-07-26Try the tag without "v" prefix to checkout upstream repositoriesNobuyoshi Nakada
2022-07-13debug.gem 1.6.1Koichi Sasada
2022-07-12Update bundled gems list at 2022-07-12git
2022-07-06Update bundled gems list at 2022-07-06git
2022-07-04Update bundled gems list at 2022-07-04git
2022-07-01Specify RBS commit hash to fix test failure on test-bundled-gems (#6082)Masataka Pocke Kuwabara
2022-06-30use latest debug.gemKoichi Sasada
2022-06-21Update bundled gems list at 2022-06-21git
2022-06-20Bundle RBS 2.5.1 (#6041)Soutaro Matsumoto
2022-06-15Update bundled gems list at 2022-06-15git
2022-05-21Update bundled gems list at 2022-05-21git
2022-05-08Bundle RBS 2.4.0 (#5894)Soutaro Matsumoto
2022-04-06Bundle RBS 2.3.2 (#5762)Soutaro Matsumoto
2022-04-04Make typeprof support RBS 2.3.0Yusuke Endoh
2022-04-02Update bundled_gemsKazuhiro NISHIYAMA
2022-04-01debug.gem v1.5.0Koichi Sasada
2022-02-23Update bundled gems list at 2022-02-23git
2022-02-02Update RBS (#5515)Soutaro Matsumoto
2022-01-14Update RBS test for Gem::Version#<=> updateNobuyoshi Nakada
2022-01-06Update bundled gems list at 2022-01-06git
2022-01-02Update RBS to skip testing `Kernel#=~` (#5386)Soutaro Matsumoto
2021-12-29Update bundled gems list at 2021-12-29git
2021-12-28Fix RBS test failures of taint/trust (#5364)Masataka Pocke Kuwabara
2021-12-24Bundle RBS 2.0.0 (#5330)Soutaro Matsumoto
2021-12-23Update TypeProf to 0.21.1Yusuke Endoh
2021-12-20Update TypeProf to 0.21.0Yusuke Endoh
2021-12-20Update bundled gems list at 2021-12-20git
2021-12-18debug.gem 1.4.0Koichi Sasada
2021-12-15Update bundled_gems at 2021-12-15git
2021-12-14Update bundled_gems at 2021-12-14git
2021-12-12Update bundled_gems at 2021-12-12git
2021-12-10Update bundled_gems at 2021-12-10git
2021-12-03Update bundled_gems at 2021-12-03git
2021-11-23Add Class#subclassesJean Boussier
2021-11-18Update bundled_gemsKazuhiro NISHIYAMA
2021-11-17Use the updated test of rbsYusuke Endoh
2021-11-12Update bundled_gems at 2021-11-12git
2021-11-12Bundle RBS 1.7.0 (#5105)Soutaro Matsumoto
2021-11-09Bundle rbs 1.7.0.beta.5Yusuke Endoh
2021-11-08Update bundled_gems at 2021-11-08git
2021-11-01Update bundled_gems at 2021-11-01git
2021-10-28Update TypeProf to 0.20.2Yusuke Endoh
2021-10-25Update TypeProf to 0.20.1Yusuke Endoh
2021-10-22debug.gem 1.3.1Koichi Sasada
2021-10-20Update bundled_gems at 2021-10-20git
2021-10-18Update bundled_gems at 2021-10-18git