summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ext/bigdecimal/lib/bigdecimal/math.rb
blob: 7b3f46ed1a3d30334d0350b3a89cde91f8e9040b (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
#
# Contents:
#  sqrt(x, prec)
#  sin (x, prec)
#  cos (x, prec)
#  atan(x, prec) Note: |x|<1, x=0.9999 may not converge.
#  exp (x, prec)
#  log (x, prec)
#  PI (prec)
#  E  (prec) == exp(1.0,prec)
#
# where:
#  x  ... BigDecimal number to be computed.
#      |x| must be small enough to get convergence.
#  prec ... Number of digits to be obtained.
#
# Usage:
#  require "bigdecimal"
#  require "bigdecimal/math.rb"
#  include BigMath
#  a = BigDecimal((PI(100)/2).to_s)
#  puts sin(a,100) # => 0.10000000000000000000......E1
#
module BigMath
 def sqrt(x,prec)
  x.sqrt(prec)
 end

 def sin(x, prec)
  raise ArgumentError, "Zero or negative precision for sin" if prec <= 0
  return BigDecimal("NaN") if x.infinite? || x.nan?
  n  = prec + BigDecimal.double_fig
  one = BigDecimal("1")
  two = BigDecimal("2")
  x1  = x
  x2  = x.mult(x,n)
  sign = 1
  y  = x
  d  = y
  i  = one
  z  = one
  while d.nonzero? && ((m = n - (y.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   sign = -sign
   x1 = x2.mult(x1,n)
   i += two
   z *= (i-one) * i
   d  = sign * x1.div(z,m)
   y += d
  end
  y
 end

 def cos(x, prec)
  raise ArgumentError, "Zero or negative precision for cos" if prec <= 0
  return BigDecimal("NaN") if x.infinite? || x.nan?
  n  = prec + BigDecimal.double_fig
  one = BigDecimal("1")
  two = BigDecimal("2")
  x1 = one
  x2 = x.mult(x,n)
  sign = 1
  y = one
  d = y
  i = BigDecimal("0")
  z = one
  while d.nonzero? && ((m = n - (y.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   sign = -sign
   x1 = x2.mult(x1,n)
   i += two
   z *= (i-one) * i
   d  = sign * x1.div(z,m)
   y += d
  end
  y
 end

 def atan(x, prec)
  raise ArgumentError, "Zero or negative precision for atan" if prec <= 0
  return BigDecimal("NaN") if x.infinite? || x.nan?
  raise ArgumentError, "x.abs must be less than 1.0" if x.abs>=1
  n  = prec + BigDecimal.double_fig
  y = x
  d = y
  t = x
  r = BigDecimal("3")
  x2 = x.mult(x,n)
  while d.nonzero? && ((m = n - (y.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   t = -t.mult(x2,n)
   d = t.div(r,m)
   y += d
   r += 2
  end
  y
 end

 def exp(x, prec)
  raise ArgumentError, "Zero or negative precision for exp" if prec <= 0
  return BigDecimal("NaN") if x.infinite? || x.nan?
  n  = prec + BigDecimal.double_fig
  one = BigDecimal("1")
  x1 = one
  y = one
  d = y
  z = one
  i = 0
  while d.nonzero? && ((m = n - (y.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   x1 = x1.mult(x,n)
   i += 1
   z *= i
   d = x1.div(z,m)
   y += d
  end
  y
 end

 def log(x, prec)
  raise ArgumentError, "Zero or negative argument for log" if x <= 0 || prec <= 0
  return x if x.infinite? || x.nan?
  one = BigDecimal("1")
  two = BigDecimal("2")
  n = prec + BigDecimal.double_fig
  x = (x - one).div(x + one,n)
  x2 = x.mult(x,n)
  y = x
  d = y
  i = one
  while d.nonzero? && ((m = n - (y.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   x = x2.mult(x,n)
   i += two
   d = x.div(i,m)
   y += d
  end
  y*two
 end

 def PI(prec)
  raise ArgumentError, "Zero or negative argument for PI" if prec <= 0
  n   = prec + BigDecimal.double_fig
  zero  = BigDecimal("0")
  one  = BigDecimal("1")
  two  = BigDecimal("2")

  m25  = BigDecimal("-0.04")
  m57121 = BigDecimal("-57121")

  pi   = zero

  d = one
  k = one
  w = one
  t = BigDecimal("-80")
  while d.nonzero? && ((m = n - (pi.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   t  = t*m25
   d  = t.div(k,m)
   k  = k+two
   pi = pi + d
  end

  d = one
  k = one
  w = one
  t = BigDecimal("956")
  while d.nonzero? && ((m = n - (pi.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   t  = t.div(m57121,n)
   d  = t.div(k,m)
   pi = pi + d
   k  = k+two
  end
  pi
 end

 def E(prec)
  raise ArgumentError, "Zero or negative precision for E" if prec <= 0
  n  = prec + BigDecimal.double_fig
  one = BigDecimal("1")
  y = one
  d = y
  z = one
  i = 0
  while d.nonzero? && ((m = n - (y.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   i += 1
   z *= i
   d = one.div(z,m)
   y += d
  end
  y
 end
end