summaryrefslogtreecommitdiff
AgeCommit message (Expand)Author
2012-03-06merge revision(s) 33786:nobu
2012-03-06merge revision(s) 33785:nobu
2012-03-06merge revision(s) 34376:nobu
2012-03-06merge revision(s) 33172,33968:nobu
2012-03-06merge revision(s) 32747:nobu
2012-03-06merge revision(s) 34908:nobu
2012-03-02* 2012-03-03svn
2012-03-02* .travis.yml: property.nobu
2012-03-02* .travis.yml: Backport TravisCI configuration from trunk.nahi
2012-03-01merge revision(s) r33525: [Backport #6104]naruse
2012-02-28merge revision(s) 34840:nobu
2012-02-27merge revision(s) 34829:nobu
2012-02-26merge revision(s) 34821:naruse
2012-02-26merge revision(s) 34819:nobu
2012-02-25merge revision(s) 34792:naruse
2012-02-25merge revision(s) 34786,34787,34788,34789:naruse
2012-02-25merge revision(s) 34794,34795:naruse
2012-02-25merge revision(s) 34809:naruse
2012-02-25merge revision(s) 34795:naruse
2012-02-25merge revision(s) 34803:naruse
2012-02-24merge revision(s) 34755:naruse
2012-02-23merge revision(s) 34776:nobu
2012-02-23merge revision(s) 34214:naruse
2012-02-22merge revision(s) 33873:nobu
2012-02-22* 2012-02-23svn
2012-02-22merge revision(s) 34750:nobu
2012-02-22merge revision(s) 34735,34736:nobu
2012-02-22* configure.in: remove workaround replacement from gcc to gcc-4.2.naruse
2012-02-22merge revision(s) 34719,34720: [Backport #6059]naruse
2012-02-21merge revision(s) 33326:naruse
2012-02-20* 2012-02-21svn
2012-02-20merge revision(s) 34712:marcandre
2012-02-19merge revision(s) 33327:nobu
2012-02-17merge revision(s) 34652:naruse
2012-02-17merge revision(s) 34268:naruse
2012-02-17merge revision(s) 34255: [Backport #6035]naruse
2012-02-17merge revision(s) 34115:naruse
2012-02-17merge revision(s) 34644:naruse
2012-02-17merge revision(s) 34646:naruse
2012-02-17merge revision(s) 34650:naruse
2012-02-17Fix debug line of ext/dbm/extconf.rb in r34641. [Backport #6021]naruse
2012-02-16* ext/dbm/extconf.rb: merge trunk's ext/dbm/extconf.rb andnaruse
2012-02-16merge revision(s) 32730:naruse
2012-02-16merge revision(s) 32731,32734,32738:naruse
2012-02-15merge revision(s) r32583:nagachika
2012-02-15merge revision(s) 34629,34630:naruse
2012-02-15merge revision(s) 34626,34627:naruse
2012-02-15* 2012-02-16svn
2012-02-15merge revision(s) 34619:marcandre
2012-02-15merge revision(s) 34261,34351:nobu