summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ext/dl/dl.h
blob: a88e95d66fb6197ffdeaaabe9df463fd70bd3ba1 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
/* -*- C -*-
 * $Id$
 */

#ifndef RUBY_DL_H
#define RUBY_DL_H

#include <ruby.h>
#include <dlconfig.h>

#define DL_VERSION   "1.1.0"
#define DL_MAJOR_VERSION 1
#define DL_MINOR_VERSION 1
#define DL_PATCH_VERSION 0

#if defined(HAVE_DLFCN_H)
# include <dlfcn.h>
#else
# if defined(HAVE_WINDOWS_H)
#  include <windows.h>
#  define dlclose(ptr) FreeLibrary((HINSTANCE)ptr)
#  define dlopen(name,flag) ((void*)LoadLibrary(name))
#  define dlerror()  "unknown error"
#  define dlsym(handle,name) ((void*)GetProcAddress(handle,name))
#  define RTLD_LAZY -1
#  define RTLD_NOW -1
#  define RTLD_GLOBAL -1
# endif
#endif

#if !defined(StringValue)
# define StringValue(v) if(TYPE(v) != T_STRING) v = rb_str_to_str(v)
#endif
#if !defined(StringValuePtr)
# define StringValuePtr(v) RSTRING((TYPE(v) == T_STRING) ? (v) : rb_str_to_str(v))->ptr
#endif

#ifdef DEBUG
#define DEBUG_CODE(b) {printf("DEBUG:%d\n",__LINE__);b;}
#define DEBUG_CODE2(b1,b2) {printf("DEBUG:%d\n",__LINE__);b1;}
#else
#define DEBUG_CODE(b)
#define DEBUG_CODE2(b1,b2) b2
#endif

#define VOID_DLTYPE  0x00
#define CHAR_DLTYPE  0x01
#define SHORT_DLTYPE 0x02
#define INT_DLTYPE  0x03
#define LONG_DLTYPE  0x04
#define FLOAT_DLTYPE 0x05
#define DOUBLE_DLTYPE 0x06
#define VOIDP_DLTYPE 0x07

#define ARG_TYPE(x,i) (((x) & (0x07 << ((i)*3))) >> ((i)*3))
#define PUSH_ARG(x,t) do{x <<= 3; x |= t;}while(0)
#define PUSH_0(x) PUSH_ARG(x,VOID_DLTYPE)

#if SIZEOF_INT == SIZEOF_LONG
# define PUSH_I(x) PUSH_ARG(x,LONG_DLTYPE)
# define ANY2I(x) x.l
# define DLINT(x) (long)x
#else
# define PUSH_I(x) PUSH_ARG(x,INT_DLTYPE)
# define ANY2I(x) x.i
# define DLINT(x) (int)x
#endif
#define PUSH_L(x) PUSH_ARG(x,LONG_DLTYPE)
#define ANY2L(x) x.l
#define DLLONG(x) (long)x

#if defined(WITH_TYPE_FLOAT)
# if SIZEOF_FLOAT == SIZEOF_DOUBLE
#  define PUSH_F(x) PUSH_ARG(x,DOUBLE_DLTYPE)
#  define ANY2F(x) (x.d)
#  define DLFLOAT(x) ((double)x)
# else
#  define PUSH_F(x) PUSH_ARG(x,FLOAT_DLTYPE)
#  define ANY2F(x) (x.f)
#  define DLFLOAT(x) ((float)x)
# endif
#else
# define PUSH_F(x) PUSH_ARG(x,DOUBLE_DLTYPE)
# define ANY2F(x) (x.d)
# define DLFLOAT(x) ((double)x)
#endif
#define PUSH_D(x) PUSH_ARG(x,DOUBLE_DLTYPE)
#define ANY2D(x) (x.d)
#define DLDOUBLE(x) ((double)x)

#if SIZEOF_INT == SIZEOF_VOIDP && SIZEOF_INT != SIZEOF_LONG
# define PUSH_P(x) PUSH_ARG(x,INT_DLTYPE)
# define ANY2P(x) (x.i)
# define DLVOIDP(x) ((int)x)
#elif SIZEOF_LONG == SIZEOF_VOIDP
# define PUSH_P(x) PUSH_ARG(x,LONG_DLTYPE)
# define ANY2P(x) (x.l)
# define DLVOIDP(x) ((long)x)
#else
# define PUSH_P(x) PUSH_ARG(x,VOIDP_DLTYPE)
# define ANY2P(x) (x.p)
# define DLVOIDP(x) ((void*)p)
#endif

#if defined(WITH_TYPE_CHAR)
# define PUSH_C(x) PUSH_ARG(x,CHAR_DLTYPE)
# define ANY2C(x) (x.c)
# define DLCHAR(x) ((char)x)
#else
# define PUSH_C(x) PUSH_I(x)
# define ANY2C(x) ANY2I(x)
# define DLCHAR(x) DLINT(x)
#endif

#if defined(WITH_TYPE_SHORT)
# define PUSH_H(x) PUSH_ARG(x,SHORT_DLTYPE)
# define ANY2H(x) (x.h)
# define DLSHORT(x) ((short)x)
#else
# define PUSH_H(x) PUSH_I(x)
# define ANY2H(x) ANY2I(x)
# define DLSHORT(x) DLINT(x)
#endif

#define PUSH_S(x) PUSH_P(x)
#define ANY2S(x) ANY2P(x)
#define DLSTR(x) DLVOIDP(x)

#define CBPUSH_0(x) PUSH_0(x)
#define CBPUSH_C(x) PUSH_C(x)
#define CBPUSH_H(x) PUSH_H(x)
#define CBPUSH_I(x) PUSH_I(x)
#define CBPUSH_L(x) PUSH_L(x)
#define CBPUSH_F(x) PUSH_F(x)
#define CBPUSH_D(x) PUSH_D(x)
#if defined(WITH_CBTYPE_VOIDP)
# define CBPUSH_P(x) PUSH_ARG(x,VOIDP_DLTYPE)
#else
# define CBPUSH_P(x) PUSH_P(x)
#endif


#if defined(USE_INLINE_ASM)
# if defined(__i386__) && defined(__GNUC__)
#  define ASM_START(type)
#  define ASM_END(type)
#  define ASM_PUSH_C(x) asm volatile ("pushl %0" :: "g" (x));
#  define ASM_PUSH_H(x) asm volatile ("pushl %0" :: "g" (x));
#  define ASM_PUSH_I(x) asm volatile ("pushl %0" :: "g" (x));
#  define ASM_PUSH_L(x) asm volatile ("pushl %0" :: "g" (x));
#  define ASM_PUSH_P(x) asm volatile ("pushl %0" :: "g" (x));
#  define ASM_PUSH_F(x) asm volatile ("flds %0"::"g"(x));\
             asm volatile ("subl $4,%esp");\
             asm volatile ("fstps (%esp)");
#  define ASM_PUSH_D(x) asm volatile ("fldl %0"::"g"(x));\
             asm volatile ("subl $8,%esp");\
             asm volatile ("fstpl (%esp)")
# else
# error --with-asm is not supported on this machine
# endif
#else
# define ASM_START(type)
# define ASM_END(type)
# define ASM_PUSH_C(x)
# define ASM_PUSH_I(x)
# define ASM_PUSH_L(x)
# define ASM_PUSH_P(x)
# define ASM_PUSH_F(x)
# define ASM_PUSH_D(x)
#endif

extern VALUE rb_mDL;
extern VALUE rb_mDLMemorySpace;
extern VALUE rb_cDLHandle;
extern VALUE rb_cDLSymbol;
extern VALUE rb_cDLPtrData;
extern VALUE rb_cDLStructData;

extern VALUE rb_eDLError;
extern VALUE rb_eDLTypeError;

#if defined(LONG2NUM) && (SIZEOF_LONG == SIZEOF_VOIDP)
# define DLLONG2NUM(x) LONG2NUM((long)x)
# define DLNUM2LONG(x) (long)(NUM2LONG(x))
#else
# define DLLONG2NUM(x) INT2NUM((long)x)
# define DLNUM2LONG(x) (long)(NUM2INT(x))
#endif

typedef struct { char c; void *x; } s_voidp;
typedef struct { char c; short x; } s_short;
typedef struct { char c; int x; } s_int;
typedef struct { char c; long x; } s_long;
typedef struct { char c; float x; } s_float;
typedef struct { char c; double x; } s_double;

#define ALIGN_VOIDP (sizeof(s_voidp) - sizeof(void *))
#define ALIGN_SHORT (sizeof(s_short) - sizeof(short))
#define ALIGN_INT  (sizeof(s_int) - sizeof(int))
#define ALIGN_LONG  (sizeof(s_long) - sizeof(long))
#define ALIGN_FLOAT (sizeof(s_float) - sizeof(float))
#define ALIGN_DOUBLE (sizeof(s_double) - sizeof(double))

/* for compatibility */
#define VOIDP_ALIGN ALIGN_VOIDP
#define SHORT_ALIGN ALIGN_SHORT
#define INT_ALIGN  ALIGN_INT
#define LONG_ALIGN  ALIGN_LONG
#define FLOAT_ALIGN ALIGN_FLOAT
#define DOUBLE_ALIGN ALIGN_DOUBLE

#define DLALIGN(ptr,offset,align) {\
 while( (((unsigned long)((char *)ptr + offset)) % align) != 0 ) offset++;\
}

typedef void (*freefunc_t)(void *);
#define DLFREEFUNC(func) ((freefunc_t)(func))

typedef union {
 void* p;
 char  c;
 short h;
 int  i;
 long  l;
 float f;
 double d;
 char *s;
} ANY_TYPE;

struct dl_handle {
 void *ptr;
 int open;
 int enable_close;
};

struct sym_data {
 void *func;
 char *name;
 char *type;
 int len;
};

enum DLPTR_CTYPE {
 DLPTR_CTYPE_UNKNOWN,
 DLPTR_CTYPE_STRUCT,
 DLPTR_CTYPE_UNION
};

struct ptr_data {
 void *ptr;    /* a pointer to the data */
 freefunc_t free; /* free() */
 char *stype;   /* array of type specifiers */
 int *ssize;   /* size[i] = sizeof(type[i]) > 0 */
 int slen;  /* the number of type specifiers */
 ID  *ids;
 int ids_num;
 int ctype; /* DLPTR_CTYPE_UNKNOWN, DLPTR_CTYPE_STRUCT, DLPTR_CTYPE_UNION */
 long size;
};

#define RDLPTR(obj) ((struct ptr_data *)(DATA_PTR(obj)))
#define RDLSYM(obj) ((struct sym_data *)(DATA_PTR(obj)))

void dlfree(void*);
void *dlmalloc(size_t);
void *dlrealloc(void*,size_t);
char *dlstrdup(const char *);
size_t dlsizeof(const char *);

void *rb_ary2cary(char t, VALUE ary, long *size);

/*
void rb_dlmem_delete(void *ptr);
void rb_dlmem_aset(void *ptr, VALUE obj);
VALUE rb_dlmem_aref(void *ptr);
*/

void dlptr_free(struct ptr_data *data);
void dlptr_init(VALUE val);

VALUE rb_dlptr_new(void *ptr, long size, freefunc_t func);
VALUE rb_dlptr_alloc(long size, freefunc_t func);
void *rb_dlptr2cptr(VALUE val);

VALUE rb_dlsym_new(void (*func)(), const char *name, const char *type);
freefunc_t rb_dlsym2csym(VALUE val);


#endif /* RUBY_DL_H */