summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/ext/bigdecimal/lib/bigdecimal/math.rb
blob: dc557deef226860c286b90d1e69b4f27564d80a9 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
require 'bigdecimal'

#
#--
# Contents:
#  sqrt(x, prec)
#  sin (x, prec)
#  cos (x, prec)
#  atan(x, prec) Note: |x|<1, x=0.9999 may not converge.
#  log (x, prec)
#  PI (prec)
#  E  (prec) == exp(1.0,prec)
#
# where:
#  x  ... BigDecimal number to be computed.
#      |x| must be small enough to get convergence.
#  prec ... Number of digits to be obtained.
#++
#
# Provides mathematical functions.
#
# Example:
#
#  require "bigdecimal"
#  require "bigdecimal/math"
#
#  include BigMath
#
#  a = BigDecimal((PI(100)/2).to_s)
#  puts sin(a,100) # -> 0.10000000000000000000......E1
#
module BigMath
 module_function

 # Computes the square root of x to the specified number of digits of
 # precision.
 #
 # BigDecimal.new('2').sqrt(16).to_s
 # -> "0.14142135623730950488016887242096975E1"
 #
 def sqrt(x,prec)
  x.sqrt(prec)
 end

 # Computes the sine of x to the specified number of digits of precision.
 #
 # If x is infinite or NaN, returns NaN.
 def sin(x, prec)
  raise ArgumentError, "Zero or negative precision for sin" if prec <= 0
  return BigDecimal("NaN") if x.infinite? || x.nan?
  n  = prec + BigDecimal.double_fig
  one = BigDecimal("1")
  two = BigDecimal("2")
  x = -x if neg = x < 0
  if x > (twopi = two * BigMath.PI(prec))
   if x > 30
    x %= twopi
   else
    x -= twopi while x > twopi
   end
  end
  x1  = x
  x2  = x.mult(x,n)
  sign = 1
  y  = x
  d  = y
  i  = one
  z  = one
  while d.nonzero? && ((m = n - (y.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   sign = -sign
   x1 = x2.mult(x1,n)
   i += two
   z *= (i-one) * i
   d  = sign * x1.div(z,m)
   y += d
  end
  neg ? -y : y
 end

 # Computes the cosine of x to the specified number of digits of precision.
 #
 # If x is infinite or NaN, returns NaN.
 def cos(x, prec)
  raise ArgumentError, "Zero or negative precision for cos" if prec <= 0
  return BigDecimal("NaN") if x.infinite? || x.nan?
  n  = prec + BigDecimal.double_fig
  one = BigDecimal("1")
  two = BigDecimal("2")
  x = -x if x < 0
  if x > (twopi = two * BigMath.PI(prec))
   if x > 30
    x %= twopi
   else
    x -= twopi while x > twopi
   end
  end
  x1 = one
  x2 = x.mult(x,n)
  sign = 1
  y = one
  d = y
  i = BigDecimal("0")
  z = one
  while d.nonzero? && ((m = n - (y.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   sign = -sign
   x1 = x2.mult(x1,n)
   i += two
   z *= (i-one) * i
   d  = sign * x1.div(z,m)
   y += d
  end
  y
 end

 # Computes the arctangent of x to the specified number of digits of precision.
 #
 # If x is NaN, returns NaN.
 def atan(x, prec)
  raise ArgumentError, "Zero or negative precision for atan" if prec <= 0
  return BigDecimal("NaN") if x.nan?
  pi = PI(prec)
  x = -x if neg = x < 0
  return pi.div(neg ? -2 : 2, prec) if x.infinite?
  return pi / (neg ? -4 : 4) if x.round(prec) == 1
  x = BigDecimal("1").div(x, prec) if inv = x > 1
  x = (-1 + sqrt(1 + x**2, prec))/x if dbl = x > 0.5
  n  = prec + BigDecimal.double_fig
  y = x
  d = y
  t = x
  r = BigDecimal("3")
  x2 = x.mult(x,n)
  while d.nonzero? && ((m = n - (y.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   t = -t.mult(x2,n)
   d = t.div(r,m)
   y += d
   r += 2
  end
  y *= 2 if dbl
  y = pi / 2 - y if inv
  y = -y if neg
  y
 end

 # Computes the natural logarithm of x to the specified number of digits
 # of precision.
 #
 # Returns x if x is infinite or NaN.
 #
 def log(x, prec)
  raise ArgumentError, "Zero or negative argument for log" if x <= 0 || prec <= 0
  return x if x.infinite? || x.nan?
  one = BigDecimal("1")
  two = BigDecimal("2")
  n = prec + BigDecimal.double_fig
  if (expo = x.exponent) < 0 || expo >= 3
   x = x.mult(BigDecimal("1E#{-expo}"), n)
  else
   expo = nil
  end
  x = (x - one).div(x + one,n)
  x2 = x.mult(x,n)
  y = x
  d = y
  i = one
  while d.nonzero? && ((m = n - (y.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   x = x2.mult(x,n)
   i += two
   d = x.div(i,m)
   y += d
  end
  y *= two
  if expo
   y += log(BigDecimal("10"),prec) * BigDecimal(expo.to_s)
  end
  y
 end

 # Computes the value of pi to the specified number of digits of precision.
 def PI(prec)
  raise ArgumentError, "Zero or negative argument for PI" if prec <= 0
  n   = prec + BigDecimal.double_fig
  zero  = BigDecimal("0")
  one  = BigDecimal("1")
  two  = BigDecimal("2")

  m25  = BigDecimal("-0.04")
  m57121 = BigDecimal("-57121")

  pi   = zero

  d = one
  k = one
  w = one
  t = BigDecimal("-80")
  while d.nonzero? && ((m = n - (pi.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   t  = t*m25
   d  = t.div(k,m)
   k  = k+two
   pi = pi + d
  end

  d = one
  k = one
  w = one
  t = BigDecimal("956")
  while d.nonzero? && ((m = n - (pi.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   t  = t.div(m57121,n)
   d  = t.div(k,m)
   pi = pi + d
   k  = k+two
  end
  pi
 end

 # Computes e (the base of natural logarithms) to the specified number of
 # digits of precision.
 def E(prec)
  raise ArgumentError, "Zero or negative precision for E" if prec <= 0
  n  = prec + BigDecimal.double_fig
  one = BigDecimal("1")
  y = one
  d = y
  z = one
  i = 0
  while d.nonzero? && ((m = n - (y.exponent - d.exponent).abs) > 0)
   m = BigDecimal.double_fig if m < BigDecimal.double_fig
   i += 1
   z *= i
   d = one.div(z,m)
   y += d
  end
  y
 end
end