summaryrefslogtreecommitdiff
AgeCommit message (Expand)Author
2018-03-28add tag v2_4_4v2_4_4nagachika
2018-03-28merge revision(s) 60584,62954,62955,62956,62957,62958,62959,63008:nagachika
2018-03-28merge revision(s) 62960,62961,62962,62963,62964,62965:nagachika
2018-03-28merge revision(s) 62991,63000:nagachika
2018-03-28merge revision(s) 62968:nagachika
2018-03-28merge revision(s) 62992:nagachika
2018-03-28merge revision(s) 62989:nagachika
2018-03-28merge revision(s) 62990:nagachika
2018-03-28merge revision(s) 62953:nagachika
2018-03-25merge revision(s) 62725: [Backport #14604]nagachika
2018-03-25merge revision(s) 62673: [Backport #14577]nagachika
2018-03-25merge revision(s) 62394,62395: [Backport #14469]nagachika
2018-03-25merge revision(s) 62671: [Backport #14571]nagachika
2018-03-23merge revision(s) 60162: [Backport #13994]nagachika
2018-03-23merge revision(s) 62607: [Backport #14557]nagachika
2018-03-21merge revision(s) 62572: [Backport #14549]nagachika
2018-03-21merge revision(s) 61862: [Backport #14368]nagachika
2018-03-21merge revision(s) 62107: [Backport #14420]nagachika
2018-03-21* 2018-03-22svn
2018-03-21merge revision(s) 62040: [Backport #14388]nagachika
2018-03-21merge revision(s) 57637: [Backport #14453]nagachika
2018-03-20merge revision(s) 61603: [Backport #14279]nagachika
2018-03-20merge revision(s) 61639: [Backport #14323]nagachika
2018-03-20merge revision(s) 62115: [Backport #14421]nagachika
2018-03-20merge revision(s) 58245,60127: [Backport #13973]nagachika
2018-03-20merge revision(s) 61564,61565,61571: [Backport #14270]nagachika
2018-03-20merge revision(s) 61471,61472: [Backport #14231]nagachika
2018-03-20merge revision(s) 58438,58439,58451: [Backport #13493]nagachika
2018-03-19merge revision(s) 61562,61563,61566,61568,61569: [Backport #14269]nagachika
2018-03-19merge revision(s) 61413: [Backport #14218]nagachika
2018-03-19merge revision(s) 61359: [Backport #14208]nagachika
2018-03-19merge revision(s) 61346: [Backport #14206]nagachika
2018-03-19merge revision(s) 61278,61281: [Backport #13655]nagachika
2018-03-19Update openssl to 2.0.7. [Bug #13935]nagachika
2018-03-19Update rubygems to 2.0.6. [Bug #13935]nagachika
2018-03-18merge revision(s) 60421: [Backport #14047]nagachika
2018-03-18bump up patchlevel to 262 to skip reverted patchlevel.nagachika
2018-03-18* 2018-03-18svn
2018-03-18revert r62797, r62784. [Bug #13863]nagachika
2018-03-17merge revision(s) 57484,58767,58938,59041: [Backport #13863]nagachika
2018-03-16merge revision(s) 58745,58780,59040,60743: [Backport #13863]nagachika
2018-03-16* 2018-03-17svn
2018-03-16merge revision(s) 60666,60667,60668: [Backport #14082]nagachika
2018-03-10merge revision(s) 60384: [Backport #13887]nagachika
2018-03-10merge revision(s) 59963: [Backport #13163]nagachika
2018-03-07merge revision(s) 60437: [Backport #14057]nagachika
2018-03-07merge revision(s) 60294: [Backport #11638]nagachika
2018-03-07merge revision(s) 60160: [Backport #13998]nagachika
2018-03-07merge revision(s) 60055: [Backport #13856]nagachika
2018-03-05merge revision(s) 60000,60001,60002: [Backport #13925]nagachika