summaryrefslogtreecommitdiff
AgeCommit message (Expand)Author
2019-05-30merge revision(s) dcb6a6ae3e2b8a3e298e7f0d4a3e7f8ff102a30e:[Backport #15845]ruby_2_5usa
2019-05-02merge revision(s) 66324: [Backport #15385]usa
2019-04-30merge revision(s) 67270: [Backport #15670]usa
2019-04-30merge revision(s) 67467: [Backport #15756]usa
2019-04-30merge revision(s) 67468: [Backport #15757]usa
2019-04-30merge revision(s) 67247: [Backport #15666]usa
2019-04-30merge revision(s) 64057: [Backport #14952]usa
2019-04-30merge revision(s) 66326,66649: [Backport #15385]usa
2019-03-15bump up teeny version to 2.5.6nagachika
2019-03-14merge revision(s) 67261:nagachika
2019-03-14merge revision(s) 63309:nagachika
2019-03-14bump up teeny version to 2.5.5nagachika
2019-03-13merge revision(s) 67200: [Backport #15648]nagachika
2019-03-13merge revision(s) 66909: [Backport #15555]nagachika
2019-03-13merge revision(s) 66779: [Backport #15520]nagachika
2019-03-12merge revision(s) 66618: [Backport #15660]nagachika
2019-03-12merge revision(s) 66436: [Backport #15427]nagachika
2019-03-12merge revision(s) 64234,64252: [Backport #15219]nagachika
2019-03-12merge revision(s) 66832: [Backport #15536]nagachika
2019-03-12Merge RubyGems 2.7.6.2 patch [Bug #15643]nagachika
2019-03-12Merge RubyGems 2.7.6.1 patch [Bug #15637]nagachika
2019-03-12merge revision(s) 67201: [Backport #15650]nagachika
2019-03-12merge revision(s) 64636,64637: [Backport #15659]nagachika
2019-03-11merge revision(s) 67203: [Backport #15651]nagachika
2019-03-07merge revision(s) 67167: [Backport #15635]nagachika
2019-03-07merge revision(s) 67188: [Backport #15642]nagachika
2019-03-06merge revision(s) 67183: [Backport #15607]nagachika
2019-02-11merge revision(s) 62872,62873: [Backport #14621]nagachika
2019-02-05merge revision(s) 66867: [Backport #15500]nagachika
2019-01-23merge revision(s) 62934,63210,63215,63309: [Backport #14634]nagachika
2019-01-20merge revision(s) 64879: [Backport #15162]nagachika
2019-01-20merge revision(s) 63334: [Backport #14729]nagachika
2019-01-20merge revision(s) 63322: [Backport #14731]nagachika
2019-01-20merge revision(s) 63720: [Backport #14864]nagachika
2019-01-20merge revision(s) 66401: [Backport #15412]nagachika
2019-01-20merge revision(s) 66242: [Backport #15387]nagachika
2019-01-16merge revision(s) 65974: [Backport #15340]nagachika
2019-01-16merge revision(s) 64476: [Backport #15084]nagachika
2019-01-14merge revision(s) 64589,64593: [Backport #15041]nagachika
2019-01-10* 2019-01-11svn
2019-01-10merge revision(s) 66756: [Backport #15479]nagachika
2019-01-10merge revision(s) 63823,63839: [Backport #14890]nagachika
2019-01-10merge revision(s) 66111: [Backport #14561]nagachika
2019-01-07merge revision(s) 62671: [Backport #14571]nagachika
2019-01-02merge revision(s) 66685,66686: [Backport #15495]nagachika
2018-12-10merge revision(s) 62621: [Backport #15396]nagachika
2018-12-09conceptually partial backport from r63103, r65567.nagachika
2018-12-09merge revision(s) 61535:nagachika
2018-12-08merge revision(s) 65667: [Backport #15284]nagachika
2018-12-05merge revision(s) 64736,65567: [Backport #15270]nagachika